Leids-Harmonie-Orkest-Banner1713.jpg
  • Over Ons

Geschiedenis

In Leiden hadden de rooms-katholieken vanaf 1902 hun muziekgezelschap 'Sint-Gregorius', dat met wisselend succes actief was tot 1917. Vanaf 1920 speelden zij in de R.K. Muziekvereeniging 'Perosi', die zich in de crisistijd nog staande hield, maar kort voor de Tweede Wereldoorlog ophield te bestaan.

Toch bleef ook na de oorlog bij de katholieken in Leiden de behoefte aan een rooms-katholieke muziekvereniging bestaan. Daarom werd in juni 1949 de R.K. Leidse Harmoniekapel opgericht. De nieuwe muziekvereniging begon met 35 leden, een bakkerij als repetitielokaal en een gebrek aan goede muziekinstrumenten.

Tien jaar later was de R.K. Leidse Harmoniekapel het op één na grootste muziekkorps van Leiden, met een harmonie, drumband en majorette-peloton, samen zo'n zestig à zeventig leden.

In 1976 sneuvelde na een roerige discussie het predikaat 'katholiek'. Een conflict in 1981 leidde tot het vertrek van de drumband en majorettes. In de jaren negentig wist de harmonie gelukkig weer uit het dal te klimmen om in april 2012 de naam Leids Harmonie Orkest aan te nemen. Het Leids Harmonie Orkest is vandaag de dag een bloeiende muziekvereniging met zo'n 40 leden.

Wil je meer weten over de geschiedenis van het Leids Harmonie Orkest? Neem contact op met onze secretaris en vraag naar ons jubileumboekje En Leiden stond perplex...! De Leidse Harmoniekapel 1949-1999, samengesteld door Paul Martens en Jos van den Borne.

Het verenigingarchief over de periode 1949 tot en met 2007 (Leidse Harmoniekapel) is ondergebracht in het Regionaal Archief Leiden, waar je al het archiefmateriaal kunt raadplegen.

Nederlands